Vinařský fond
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
(býv. rest. Zemský dům - v pořadí 4.dveře od vchodu do budovy JMK, u křižovatky Žerotínovo nám./Kounicova/Moravské nám.)
Telefon: 541 652 471
E-mail: info@vinarskyfond.cz
IČ: 71233717
DIČ: CZ71233717 (nejsme plátcem daně)
DS: 6tnj224
číslo účtu:
2107734089/2700 nebo 27-5828060217/0100
Kontakty na jednotlivé osoby
Ing. Jaroslav Machovec
ředitel
telefon: 541 652 478
mobil: 606 645 470
e-mail:
machovec@vinarskyfond.cz
Ing. Ctibor Dolanský
kontrolor (odvody, kontroly odvodů)
telefon: 541 652 473
mobil: 606 601 847
e-mail:
dolansky@vinarskyfond.cz
Ing. Lucie Krainová
projektová manažerka
telefon: 541 652 479
mobil: 606 602 587
e-mail:
krainova@vinarskyfond.cz
BcA. Marek Hebelka
produkční manažer
telefon: 541 652 472
mobil:777 092 862
e-mail:
hebelka@vinarskyfond.cz
Ing. Alena Straková
ekonomka (externí pracovnice)
telefon: 541 652 474
e-mail:
strakova@vinarskyfond.cz
Martina Ingerlová, DiS.
asistentka
telefon: 541 652 471
mobil: 777 092 865
e-mail:
ingerlova@vinarskyfond.cz