Důležité!

Podávání žádostí od 1. 7. 2020

Od 1. července do 15. srpna je opět možné podávat žádosti o podporu z prostředků Vinařského fondu. Podpora je určena na aktivity, které budou probíhat od 1. října 2020 do 31. března 2021.
Okruhy pro podávání žádostí:
  a) účast na podporovaných výstavách, přehlídkách, soutěžích a propagačních akcích vín (vystavovatelům)
  b) výstavy, přehlídky, soutěže vín (pořadatelům)
  c) školení, seemináře, konference (pořadatelům)
  d) tištěné audiovizuální a online materiály
  e) propagační akce s tematikou vína a vinařství (pořadatelům).
 
Pro více informací nahlédněte do Pravidel pro žadatele nebo kontaktujte Vinařský fond.
Přílohy:
Pravidla_podpory_schválena_PV_19_2020_cistopis.pdf (0,529446 MB)
zakladni_pokyny_web.pdf (0,054764 MB)