Důležité!

Postup pro podání žádosti

1. Nejprve je nutné se registrovat. Mail, který použijete při registraci, bude náš komunikační kanál s Vámi. Je potřeba, abyste Vaši registraci potvrdili přes odkaz, který na Vámi uvedený mail obdržíte.
2. Pro vyplnění žádosti se musíte přihlásit.
3. Nahoře na liště jsou MOJE ŽÁDOSTI. Červeně je zde označeno Založení nové žádosti.
4. Hvězdičkou označená pole jsou povinná, ale ve Vašem zájmu vyplňte všechna pole. Podle informací uvedených v žádosti se rozhoduje Rada Vinařského fondu o výši poskytnutí podpory.
5. Vložte povinné přílohy.
6. Žádost můžete uložit a poté se k ní později vrátit, a nebo ji můžete rovnou Uložit a podepsat. Tzn. vložíte elektronický podpis nebo jste přihlášeni pod identitou občana a stačí Uložit. Již pouze uložená žádost se objeví v našem systému jako zaevidovaná. Pokud je již podepsaná nebo jste se přihlásili e-identitou, bereme ji jako doručenou. Ale i taková žádost, pokud v ní nějaké informace chybí se dá doplňovat. V případě, že to bude potřeba, budeme Vás prostřednictvím portálu kontaktovat na mail uvedený při Vaší registraci.
7. Pokud chcete pro doručení využít datovou schránku, pak žádost stačí Uložit. Pak zvolte Tisk žádosti a vytiskněte žádost do PDF a tento PDF soubor pak odešlete datovou schránkou. Případné přílohy, které jste vložili na Portále nemusíte do datové schránky znovu přikládat. Už jsou přiloženy k Vaší žádosti na Portále a my k nim tak máme přístup.
V případě jakýchkoli dotazů a problémů kontaktujte Lucii Krainovou, krainova@vinarskyfond.cz, 606 602 587.