Důležité!

Pravidla pro žadatele pro termín od 1. 7. do 15. 8. 2022

V Pravidlech jsou popsány všechny podmínky pro podávání žádostí o podporu. Před podáním žádosti je nutné si Pravidle prostudovat.
více informací o podávání žádostí najdete také na http://vinarskyfond.cz/podpory/.
Přílohy:
Pravidla_podpory_0107_1508_2022_final.pdf (0,999374 MB)