Důležité!

Spuštění portálu Vinařského fondu

Od 1. ledna 2020 spouštíme portál Vinařského fondu pro podávání žádostí o podporu. Díky portálu se zjednoduší a zpřehlední komunikace se subjekty, které se na portálu registrují.
Pro oficiální podání žádosti musí žadatel použít certifikovaný elektronický podpis, ale i bez elektronického podpisu může žádost prostřednictvím portálu vyplnit a předat Vinařskému fondu jiným způsobem. A to buď v PDF datovou schránkou nebo vytištěnou doporučeně poštou či osobně. Žádost musí být i v těchto případech podepsána a to vlastní rukou žadatele.
Vinařský fond stále zachovává stávající možnosti podávání žádostí na formuláři, který je uvedený na www.vinarskyfond.cz. Je tedy na každém žadateli, jakou možnost si vybere. Do budoucna bychom rádi funkce portálu rozšířili a ostatní možnosti podávání žádostí naopak potlačili.
Pokud budete mít jakékoli potíže nebo dotazy při využívání portálu, neváhejte se na nás obrátit.
Kolektiv Vinařského fondu